Booking form

Administratorem danych osobowych jest firma Hola Amigo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 34 lok. 27. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem.